การสมัครอบรม ขั้น 1

ดวงไทยมอญ

ขั้นตอนการอบรมฯ

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร

“โหราศาสตร์จากหลักวิชาไทยและมอญโบราณ”

โดยอาจารย์ชณนบ  พรพงษ์เมตตา

เป็นความอัศจรรย์เพียงใด  สำหรับตัวเองที่สามารถหยั่งรู้อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  ของตนเองและผู้อื่น อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ,เป็นสื่อแห่งความรัก , สร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน , ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันเป็นไปอย่างมีความสุขและสมหวัง  นอกจากนี้ยังเสริมสร้างดวงชะตาที่ดีหรือกำลังจะดีให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งแก้ไขและป้องกันในยามที่ดวงชะตาของเรามีปัญหาหรือกำลังจะมีปัญหา , ช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเป็นการเสริมสร้างมารมีให้กับตัวเอง อีกทั้งยังสามารถนำไปเป็นอาชีพเสริมให้กับตนเองและครอบครัว

ตลอดระยะเวลาการอบรม  2 วัน (16 ชั่วโมง)

  ท่านจะได้การถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาโหราศาสตร์

  จากหลักวิชาดั่งเดิมของชาวมอญโบราณ 

    ซึ่งรับรองว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ตรวจดวงชะตาของตนเองและผู้อื่นได้ทันที

นอกจากนี้ยังมีหลักวิชาอีกมากมายที่ท่านจะได้รับการอบรม  ตัวอย่าง   เช่น 

* วิธีการคำนวณดวงชะตาตามหลักวิชาชาวมอญโบราณ     * วิธีคำนวณหาเทวดาเสวยอายุ
* วิธีทำบุญแก้ไข เสริมดวงชะตา จากดาวเสวยอายุ * วิธีทำนายดวงชะตารายปี  รายเดือน
* วิธีดูลักษณะคู่ครอง , คู่สมพงษ์ , ไม่สมพงษ์ * วิธีหาเวลาที่ดีที่สุดในแต่ละวัน เพื่อนำไปใช้ให้เป็น ประโยชน์์สำหรับประกอบ กิจการงาน ฯลฯ   
* สีที่เป็นมงคล  และนำโชคในแต่ละวัน * ทิศที่เป็นมงคลและอำนาจ

* หลักการตั้งชื่อให้สมพงศ์กับชีวิตด้วยวิธีแบบไทย และมอญโบราณ  6 ขั้นตอน ที่ไม่เหมือนใคร

* ความหมายของตัวเลขจากเลขที่บ้าน, ทะเบียนรถ ซึ่งบอกลักษณะผู้อยู่ผู้ใช้

ซึ่งในการอบรม ที่ ชมรมฯ ได้จัดให้มีการอบรมในสถานที่ เป็นโรงแรมเกรด A โดยมีอุปกรณ์การอบรม , เอกสารประกอบการอบรม , อาหาร , เครื่องดื่ม-ของว่าง สำหรับการอบรม 2 วัน สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับการอบรม กรุณาติดต่อสำรองที่นั่งด่วน ! หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ให้ติดต่อไปที่………. 0-2573-4195

สำหรับท่านที่ผ่านการอบรมฯ  จบใน 2 วันแล้ว ท่านสามารถกลับเข้ามารับการอบรมทบทวนได้ใหม่ตลอดชีวิตโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำอีก

การสมัครอบรม ขั้น 1
การสมัครอบรม ขั้น 1

Posted in ไม่มีหมวดหมู่