ข่าวสารจากชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต 12/8/2560

ข่าวสารจากชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต

       ในปี 2560 ที่ผ่านมาทาง ชมรมฯ ได้จัดกิจกรรมไปแล้ว คือ การถวายข้าวสาร+น้ำมันพืช จำนวน 1 คันรถ   ปิคอัพ ให้กับวัดใหม่คลองเจ็ดในเดือนกุมภาพันธ์ และได้จัดพิธีไหว้ครู+ประสิทธิวิชา และเสริมดวงชะตาในเดือนมีนาคม ซึ่งเราได้ห่างเหินมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี  หลายๆ ท่านที่ได้เข้าพิธีก็ได้พบประสบกับสิ่งดีๆ

       บางท่านก็ได้โชคลาภอย่างรวดเร็ว บางท่านก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจ การค้า ฯลฯ 

       สำหรับกิจกรรมต่อไปของชมรมฯ คือ เราจะจัด  “พิธีสืบชะตาหลวง”  ขึ้นที่จังหวัดน่าน  พิธีสืบชะตาหลวงนี้ เป็นประเพณีสำคัญของชาวล้านนา  ซึ่งเชื่อว่าจะต่ออายุทั้งของตัวเองและญาติพี่น้อง และบุคคลทั่วไป รวมทั้งชะตาบ้านเมืองให้มีอายุยืนยาวสืบไป ก่อให้เกิดความสุข ความเจริญ อีกทั้งเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆ ที่จะบังเกิดขึ้นให้คลาดแคล้วจากบาปเคราะห์ และสิ่งชั่วร้ายทั้งมวล ก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตร่วมกันของคนในสังคม ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตัวเองและครอบครัวมีแต่ความสงบสุขและอุดมสมบูรณ์ตลอดไป

       ซึ่งในครั้งนี้ ชมรมฯจะพาไปทำพิธีในโบสถ์ที่  “วัดปางค่า”  ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน  โดยทางชมรมฯ จะพาคณะศิษย์ไปจำนวน 40 ท่าน (1 รถบัส) ในวันศุกร์ที่ 3 -วันอาทิตย์ที่ 5  พฤศจิกายน 2560  ระหว่างทาง อ.ชณนบ จะพากราบขอพร “พระพุทธชินราช” จ.พิษณุโลก  อย่างถูกวิธี โดยทางชมรมฯ จะเตรียมดอกบัว – ดอกมะลิ  ไปให้กับทุกท่านที่เดินทางไปด้วย 40 ท่าน  นอกจากนี้ ก็แวะกราบพระธาตุช่อแฮ จ.แพร่

       ในพิธีสืบชะตานี้ สำหรับผู้ที่เดินทางไปกับชมรมฯ ทุกท่าน จะได้ถวาย “ตุงหลวง”  ปักไว้หน้าโบสถ์ และ กระดิ่ง  แขวนไว้ที่หอระฆัง

       รายละเอียดสำหรับการเดินทาง ท่านใดที่สนใจขอให้ติดต่อสอบถามที่คุณอ้อ เพราะรับจำนวนจำกัด แค่  40 ท่าน เท่านั้น   ค่าใช้จ่าย 3 วัน รวมค่ารถ , ค่าอาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ และจัดเลี้ยงชาวบ้านที่มาร่วมงานต้อนรับพวกเรา ,  ค่าอาหารโต๊ะจีน , ค่าโรงแรม (ร.ร.เทวราช) , ค่าตุงหลวง , ค่ากระดิ่ง และดอกไม้ไหว้พระพุทธชินราช  ฯลฯ  7,800.-บาท   ต่อท่าน  (โดยทุกท่าน ต้องนำเสื้อผ้าที่ได้ใช้แล้ว  ซักเรียบร้อยแล้ว ยังใช้งานได้อยู่ คนละ 1 ตัว ไปเข้าพิธีด้วย  เสื้อผ้าเหล่านี้เราจะไม่เอากลับเราจะถวายท่านเจ้าอาวาสนำไปบริจาคให้ผู้ยากไร้ต่อไป  “ทุกท่านต้องเขียน  ชื่อ-นามสกุล , วัน เดือน ปีเกิด   ใส่กระดาษ  แปะติดไว้ที่เสื้อของตัวเอง  2 เพื่อนำเข้าพิธี)

       นอกจาการทำพิธีสืบชะตาหลวงแล้ว พวกเราจะจัดถวายผ้าป่า (สร้างหอระฆัง) ให้กับทางวัดตามรูปภาพที่แนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้

       สำหรับทุกท่านที่ไม่สามารถไปร่วมพิธี และได้ร่วมกันถวายผ้าป่าสร้างหอระฆังตั้งแต่ 500.-บ่าท ขึ้นไปก็ขอให้ส่ง เสื้อผ้าของตัวเอง และเขียน ชื่อ-นามสกุล ,วัน เดือน ปีเกิด   ใส่กระดาษ  แปะติดไว้ที่เสื้อของตัวเองเพื่อนำเข้าพิธี  ส่งมาที่ชมรมฯ เราจะรวบรวมนำไปเข้าพิธีสืบชะตาหลวงให้ ซึ่งเปรียบเสมือนได้ไปเข้าพิธีด้วยตัวเอง และท่านใดที่ต้องการจะถวายตุงหลวงและกระดิ่งแขวน  ให้ส่งปัจจัยมาที่ชมรมฯ พร้อมเงินทำบุญผ้าป่า โดยทางวัดจัดตั้งราคาไว้ คือ 

      – ตุงหลวง  =      500.-บาท                    
      – กระดิ่ง     =      300.-บาท                            

โดยทางเราจะเขียน ชื่อ-นามสกุล , วัน เดือน ปีเกิด ของท่านบนตุงหลวงและบนกระดิ่งให้ท่าน

       การถวายผ้าป่าเพื่อร่วมสร้าง “หอระฆัง” ให้เป็นถาวรวัตถุ ถือเป็นยอดมหากุศลอย่างยิ่ง ที่จะส่งผลให้บุคคล ผู้ร่วมสร้างมีชื่อเสียงโด่งดัง มีคนรู้จัก เคารพนับถือ นำส่งผลให้ทั้งในชาตินี้และในชาติหน้าและชาติต่อๆ ไปด้วย   เป็นผู้ที่มีความสุขในทุกกาลเวลา เป็นผู้ประสบความสำเร็จ มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า  เจริญด้วยทรัพย์  มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดหลักแหลม  เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย มีเสียงดังก้องกังวานไพเราะดุจนกการเวก หูจะไม่หนวก จะได้ยินเสียงอย่างชัดเจน มีเสียงอันไพเราะ  ไม่ต่ำเตี้ย พิการ ผู้ใดที่มีหนี้กรรมอยู่ก็จะหมดไป เป็นผู้มีวาจาดังกังวานและมีคำพูดศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่น่าเกรงขาม น่าเชื่อถือ ยังส่งผลให้ติดต่อค้าขาย เจรจาดีมาก มีความจำเป็นเลิศ อายุยืนยาว  นอกจากนี้การร่วมสร้างหอระฆังเกิดชาติใดก็จะเกิดในตระกูลมั่งคั่ง ไม่มีวันตกต่ำ

  การที่มีระฆังไว้ประจำที่วัดนั้น พระภิกษุสงฆ์จะใช้เป็นอาณัติสัญญานในการทำวัตร สวดมนต์ เล่าเรียน พระธรรมบาลี ตลอดจนได้ใช้ในการประชุมเพื่อถกปัญหากรณีต่างๆ รวมทั้งการแจ้งเตือนภัย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ             

สำหรับ “กระดิ่ง” ที่เราถวายแขวนไว้ เวลาลมพัดกระดิ่งกระทบกันเสียงจะดังกังวานสดใสประดุจเสียงบอกบุญ เป็นสัญญาณสู่ประตูสรวงสวรรค์      

รายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมพิธี โดยเฉพาะท่านจะร่วมเดินทางไปด้วยต้องรีบด่วนเพราะรับจำนวน        แค่ 40  ท่าน เท่านั้น    

 ใครจองก่อนก็จะได้สิทธิ์เดินทางไปด้วย ติดต่อคุณอ้อ 0-2573-4195  หรือท่านใดจะร่วมถวายผ้าป้าร่วมสร้างหอระฆัง , ถวายตุงหลวง , ถวายกระดิ่ง  ให้โอนเงินบัญชีธนาคาร ที่             

       นายชณนบ  พรพงษ์เมตตา
       ธนาคาร กสิกรไทย สาขาถนนแจ้งวัฒนะ ออมทรัพย์   470-2-08926-9 

       สำหรับผู้ร่วมเดินทางไปด้วยจะจัด ตุงหลวง และ กระดิ่ง ให้แต่ละคนรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการเดินทางแล้ว 

       คือ  7,800.-บาท   , ค่าตุงหลวง  =   500.-บาท , ค่ากระดิ่ง   = 300.-บาท

       ท่านที่ร่วมทอดผ้าป่าสร้างหอระฆัง อย่าลืม!    ส่งเสื้อผ้ามาที่ชมรมฯ โดยเขียน ชื่อ-นามสกุล , วัน เดือน   ปีเกิด   ใส่กระดาษ  แปะติดไว้ที่เสื้อของตัวเองมาด้วย(กรุณาอย่าเขียนมาบนเสื้อผ้า เพราะเราจะมอบให้ท่านอาจารย์ไปบริจาคผู้ยากไร้ต่อไป)

       สำหรับท่านที่ร่วมเดินทางไปด้วย ท่านสามารถนำเงินผ้าป่าไปติดด้วยตัวท่านเองได้ ไม่ต้องโอนมารวบรวมที่ชมรมฯ

หมายเหตุ: ถ้าเป็นไปได้ วันที่เราเดินทางไปถึง จ.น่าน ในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน2560 ซึ่งเป็นวัน “ลอยกระทง”  ถ้ามีเวลาพอพวกเราจะได้มีโอกาสไปร่วมลอยกระทงที่แม่น้ำน่านกัน

       ด้วยความปรารถนาดี
       อ.ชณนบ  พรพงษ์เมตตา
       086-515-4615  

       ชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต
       0-2573-4195  ,  081-689-5224

Posted in ไม่มีหมวดหมู่