บทสวดไหว้ครูของชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต

                   นะโม  3 จบ

โอมตะริสิงโห

สัตตะนาโค

ปัญจะพีสะนุ

จะตุราชา

ชะวะชะรา

ปัญจะอินทรา

เอกะยักขา

นะวะเทวา

ปัญจะพรหมมา

ทะเวราชา

อัตถะอะระหันตา

ปัญจะพุทธา

นะมามิหัง

นะโมพุทธายะสิทธิ

นะโมจันทะราชา

ชื่อ…….นามสกุล….

 

โอกาสะ

โอกาสะ

โอกาสะ

วันทิตะวา

อาจาริยะปาทัง

สัพพะอันตะรายา

วินาสะนัง

สิทธิกิจจัง

สิทธิกัมมัง

สิทธิกะริยัง

ตะทาตะโก

สิทธิเตโช

ชะโยนิจจัง

สัพพะลาภา

นิรันตะรัง

สัพพะกามา

ประสิทธิเม

Posted in ไม่มีหมวดหมู่