บทอธิษฐานและกรวดน้ำ

วิธีกรวดน้ำ

  1. เด็ดใบไม้ มา 1 ใบ (สวยๆ)  ขอบไม่หยัก ไม่ขาด 
  2. วางใบไม้ไว้ลงบนพื้นดินกลางแจ้ง  (ไม่อยู่ใต้ชายคา ไม่อยู่ใต้ร่มไม้)
  3. จุดธูป  1  ดอก  ปักบนใบไม้ให้ทะลุติดพื้นดิน
  4. เทน้ำ (1  แก้ว หรือ  1  ขวด)  ลงบนใบไม้  ไม่   เอานิ้วรองน้ำ
  5. อธิษฐาน ( ระหว่างอธิษฐานถ้าน้ำที่เทหมดแล้วก็ไม่เป็นไรให้อธิษฐานต่อจนจบคำอธิษฐาน )

บทอธิษฐานและกรวดน้ำ

ตั้งนะโม  3  จบ

        ข้าพเจ้าชื่อ…………………นามสกุล………………ในวันนี้ได้สร้างบุญกุศล 
โดยได้ใส่บาตรพระสงฆ์์จำนวน………….รูป อันมีอาหารคาว – หวาน, ดอกไม้,
ธูป, เทียน, พระเงินพระทอง และปัจจัย (ถ้ามี) และ………………………………………….

        บุญกุศลที่เกิดจากการกระทำในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศให้  ท่านเจ้ากรรมนายเวร 
เจ้าเกณฑ์ชะตา และพระ……………..เทวา เท่านั้น

        ขอท่านเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตาและพระ……………เทวา 
จงมาร่วมกันรับส่วนบุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าได้กรวดน้ำฝากผ่านแม่พระธรณีนี้ไปให้ท่าน

        ขออานิสงค์ผลบุญแห่งการกระทำในครั้งนี้ของข้าพเจ้าจงส่งผลให้ 
ข้าพเจ้า………………………………(ต้องการอะไรก็อธิษฐานขอไป)………………………….

Posted in ไม่มีหมวดหมู่