พระบรมสารีริกธาตุ-พระอรหันต์ธาตุ

“พระบรมสารีริกธาตุ” และ “พระอรหันต์ธาตุ” ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ เช่น พม่า เป็นต้น 

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-1
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-1
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-2
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-2
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-3
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-3
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-4
พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ธาตุ-ที่อัญเชิญมาจากประเทศต่างๆ-4