วิธีแก้ไขดาวเสวยอายุ

– ในตำราสายมอญโบราณ คือ บุคคลทุกคนที่เริ่มเกิดมาลืมตาดูโลกจะมี เทวดา เข้ามาดูแล ซึ่งเราเรียกว่าเทวดาเสวยอายุ ซึ่งเทวดาที่เสวยอายุนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 8 องค์ ด้วยกันคือ พระอาทิตย์เทวา , พระจันทร์เทวา , พระอังคารเทวา , พระพุธเทวา , พระเสาร์เทวา , พระพฤหัสเทวา , พระราหูเทวา , พระศุกร์เทวา

– โดยเทวดาแต่ละองค์จะผันเปลี่ยนหมุนกันเข้าดูแลวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล โดยเทวดาองค์แรกที่เข้าเสวยอายุนั้นให้พิจารณาจากว่า บุคคลนั้นเกิดวันอะไร เทวดานั้นก็จะเริ่มเข้าดูแล หรือ เสวยอายุก่อน  เช่น เกิดวันอาทิตย์ เทวดาพระอาทิตย์เทวาก็จะเข้าดูแล หรือเสวยอายุก่อน โดยมีกำหนดระยะเวลาแต่ละองค์ไม่เท่ากัน และยังเปลี่ยนหมุนเวียนไป ตามแผนภูมิทักษาในตำราโหราศาสตร์ไทยนั่นเอง
 

อาทิตย์ จันทร์อังคารพุธเสาร์พฤหัสราหูศุกร์

(ย้อนกลับไปอาทิตย์หมุนเวียนเป็นรูปวงกลม)

วิธีทำบุญเทวดาเสวยอายุ

 1. -ใส่บาตรพระสงฆ์ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุ
  -อาหารคาว – หวาน
  -ดอกไม้ , ธูป , เทียน
  -พระเงินพระทอง + ปัจจัย(ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุ)
 2. ปล่อยปลาไหล (ตามกำลังเทวดาที่เสวยอายุ)
 3. สวดมนต์บทพาหุง  8  บท  (พุทธชัยมงคลคาถา)
 4. พระอาทิตย์เทวา เสวยอายุ 6 ปี = ถวายเชิงเทียนให้พระประธานในโสถ์
  พระจันทร์เทวา เสวยอายุ 15 ปี = ถวายพรมเช็ดเท้าให้พระสงฆ์
  พระอังคารเทวา เสวยอายุ 8 ปี = ถวายกระถางธูปให้พระประธานในโบสถ์
     อย่างน้อย 1 กระถาง (ห้ามใส่ข้าว เพราะถือว่าเป็นแม่โพสภ)
  พระพุทธเทวา เสวยอายุ 17 ปี = ถวายขันน้ำมนต์ให้พระประธานในโบสถ์
  พระเสาร์เทวา เสวยอายุ 10 ปี = ใช้ไม้ค้ำกิ่งโพธิ์ ที่ศรีราชาจะมี
  พระพฤหัสเทวา เสวยอายุ 19 ปี = ปิดทองพระประธานในโบสถ์หรือองค์แทน
  พระราหูเทวา เสวยอายุ 12 ปี = ปิดทองใบเสมารอบโบสถ์
  พระศุกร์เทวา เสวยอายุ 21 ปี = ถวายพระด้วยภาชนะใส่ปัสสาวะ 
     (กระโถน, คอมฟอร์ต100 ฯลฯ)

   

– เมื่อท่านทำบุญในหัวข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมดให้ทำการกรวดน้ำภายในวันนั้นทุกครั้ง เมื่อท่านทำหลายอย่างในวันเดียวกัน สามารถกรวดน้ำรวมได้

– สำหรับการดูว่า ปัจจุบัน ท่านมีเทวดาดาวอะไรเสวยอายุ ให้ไปดูจากตารางสำเร็จรูป โดยพิจารณาจาก วันเกิดแต่ละคน แล้วพิจารณาว่า ปัจจุบันท่านอายุเท่าใด มีเทวดาชื่ออะไรเสวยอายุ ท่านก็ไปทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ที่เดินบิณฑบาตร
จำนวนองค์เท่ากับกำลังของดาวแต่ละดาว เช่น เทวดาดาวอาทิตย์ ก็ใส่บาตรพระสงฆ์  6 รูป , เทวดาดาวอังคารก็ใส่บาตรพระสงฆ์ 8 รูป ฯลฯ เช่นกัน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่