หลักการใช้สีเสื้อผ้า-เครื่องประดับ

หลักการใช้สีประจำวันเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องประดับ

การพิจารณาในการใช้สีเสื้อผ้า และ เครื่องประดับในแต่ละวันนั้น ในตำราสายมอญโบราณได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาในแต่ละวันว่าเราต้องการประกอบกิจการใด ถ้าเราใช้สีเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้ถูกต้องตามตำราก็จะประสบความสำเร็จ ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 7 ประเภท  คือ  ความสำเร็จ , โชคลาภ , อำนาจ , ได้รับความช่วยเหลือ , การทะเลาะขัดแย้ง , ความเจ็บป่วยผิดหวัง , มรณะ สำหรับ สี ของตำรานี้ ไม่รวมไปถึง สี หลักที่เราใช้ประจำสำหรับดวงชะตาของแต่ละคน เช่น สีรถยนต์ , ห้องนอน , ผ้าห่ม , ห้องทำงาน ฯลฯ  เพราะสีเหล่านั้นเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน และ ยังไม่รวมไปถึงเครื่องแบบต่างๆ เช่น ชุดทหาร ฯลฯ. 

ตารางสำเร็จรูป  การใช้สีเสื้อผ้า หรือ เครื่องประดับในแต่ละวัน

ความหมายของสี วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
ความสำเร็จ
โชคลาภ
อำนาจ

บริวาร,
การขอความช่วยเหลือ


ทะเลาะ,มีปากเสียง
เจ็บป่วย
มรณะ

 สีม่วง(Violet) , สีส้ม(Orange) , สีเหลือง(Yello) , สีครีม(Cream) , สีเทา(Gray)

สีดำ(Black) , สีน้ำเงิน(Dark blue) , สีแดง(Red) , สีขาว(White) ,  สีชมพู(Pink) , สีเขียว(Green)
 

 

ความหมายของสี วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
ความสำเร็จ ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน แดง ขาว ชมพู เขียว
โชคลาภ ขาว ชมพู เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน แดง
อำนาจ ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน แดง ขาว ชมพู เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง
บริวาร,การขอความช่วยเหลือ แดง ขาว ชมพู เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน
ทะเลาะ,มีปากเสียง เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน แดง ขาว ชมพู
เจ็บป่วย ดำ, น้ำเงิน แดง ขาว ชมพู เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา
มรณะ ชมพู เขียว ม่วง,ส้ม,เหลือง ครีม, เทา ดำ, น้ำเงิน แดง ขาว

หมายเหตุ:  ยกเว้นสีที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น ถือว่าเป็นสีกลางๆ เช่น สีน้ำตาล ใช้ได้ทุกวัน

Posted in ไม่มีหมวดหมู่