ข่าวสารจากชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต 1/2/2560

       บัดนี้ปี 2559 กำลังจะผ่านพ้นไป พร้อมกับความโศกเศร้าอย่างหาที่เปรียบมิได้ของปวงชนชาวไทย และผู้คนทั่วโลก ในการเสด็จสู่ สวรรคาลัยของ  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร”        แต่ถึงอย่างไรเราก็ต้องผ่านพ้นความเศร้าโศกนี้ไปให้ได้พร้อมรับ เฉลิมฉลองรัชกาลท […]

การสมัครอบรม ขั้น 2

ดวงไทยมอญ ขั้นตอนการอบรมฯ การพิจารณาโรคจากชื่อ  วันพระพุทธเจ้า , ชื่อพระพุทธเจ้า  คาถาสวด อิติปิโสฯ  วิธีทำให้ของหายกลับคืนมา  ตามหาคนรัก  เอาชนะศัตรูด้วยการกินผลไม้  แก้ไขเรื่องคดีความ  ทำให้หน้าที่การงานเจริญรุ่ง  ขอความช่วยเหลือ – ขอโชคลาภ  วิธีระบายสินค้า  วิธีทำให้ค้าขายดี  วิธีกินผลไม้ – อาหาร จากฐานวันเกิด  บูชาดอกไม้แด […]

การสมัครอบรม ขั้น 1

ดวงไทยมอญ ขั้นตอนการอบรมฯ ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการอบรมหลักสูตร “โหราศาสตร์จากหลักวิชาไทยและมอญโบราณ” โดยอาจารย์ชณนบ  พรพงษ์เมตตา เป็นความอัศจรรย์เพียงใด  สำหรับตัวเองที่สามารถหยั่งรู้อดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  ของตนเองและผู้อื่น อันจะนำไปสู่ความเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ,เป็นสื่อแห่งความรัก , สร้างความสำเร็จในหน้าที่การงาน , ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ในสังคมปั […]

หลักการใช้สีเสื้อผ้า-เครื่องประดับ

หลักการใช้สีประจำวันเกี่ยวกับเสื้อผ้าและเครื่องประดับ การพิจารณาในการใช้สีเสื้อผ้า และ เครื่องประดับในแต่ละวันนั้น ในตำราสายมอญโบราณได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยการพิจารณาในแต่ละวันว่าเราต้องการประกอบกิจการใด ถ้าเราใช้สีเสื้อผ้าและเครื่องประดับให้ถูกต้องตามตำราก็จะประสบความสำเร็จ ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 7 ประเภท  คือ  ความสำเร็จ , โชคลาภ , อำนาจ , ได้รับความช่วยเหลือ , การทะเลาะขัดแย้ง , ความเจ็ […]

ความหมายของชื่อจากตัวเลขศาสตร์

เลข 1 เป็นคนชอบใฝ่ฝันทะเยอทะยานชอบเป็นใหญ่ ไม่ชอบเป็นรองใครชอบถือความคิดเห็นของตนเหนือผู้อื่น มีความคิดเห็นเฉียบขาดใจคอมั่นคง มีความคิดริเริ่มเสมอ โดยไม่เอาอย่างใคร ชอบทำตัวเด่น และมีบริวารมาก   เลข 2 เป็นบุคคลมีอารมณ์อ่อนไหวง่าย ชอบคิดชอบฝัน และมีจินตนาการสูง มีความละเอียดอ่อน และรักอิสระเสรี มักคล้อยตามเสียงส่วนใหญ่และสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ดีเลิศ แต่เป็นคนดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเอง […]

หลักการตั้งชื่อ

หลักการตั้งชื่อตามศาสตร์แห่งไทยและมอญโบราณ – หลักแห่งการตั้งชื่อของตำรา ไทยและมอญโบราณ เป็นหลักวิชาที่นับว่าละเอียดอ่อนมาก และการตั้งชื่อของแต่ละบุคคลนั้นต้อง ตั้งชื่อ ให้บุคคลนั้นมีชะตาชีวิตที่ ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ในทุกด้านรวมทั้งสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรง มีจิตใจดีไม่หงุดหงิด หรืออารมณ์โมโหเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย  ดังนั้นหลักวิชาทางสายไทยและมอญโบราณ  จึงต้องนำ วัน เดือน […]

หลักการตั้งโต๊ะหมู่บูชา

หลักการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ โดยการหันหน้าพระพุทธ (พระประธาน) ไปในทิศทางที่เป็นมงคล ในตำรา สายมอญโบราณ แนะนำว่า การตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระพุทธ หรือ หิ้งพระ ถ้าเราหันหน้าพระไปในทิศที่เป็นมงคลก็จะเป็น สิริมงคล ต่อตัวเองและครอบครัว ซึ่งทิศที่เป็นมงคล มีดังนี้ ทิศ ตะวันออก      = ธุรกิจการค้า การงาน เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ  = มั่งคั่ง ร่ำร […]

บทสวดมนต์พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)

  (1) พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง   อุทิตะโฆ ระสะเสนะมารัง   ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา   มุนินโท ตันเตชะสา   ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ (2) มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะ   มักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะ   วิธินา ชิตะวา   มุนินโท ตันเตชะสา   ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ (3) นาฬาคิริง คะชะวะรัง   อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะม […]

หลักการทำนายหมายเลขโทรศัพท์

ทำนายเลขโทรศัพท์ทุกๆ หมายเลข นำมารวมกันไม่ว่า โทรศัพท์มือถือ หรือ โทรศัพท์ใช้ในบ้านก็ตาม เมื่อได้ผลรวมตัวเลขทั้งหมดแล้ว นำตัวเลขจำนวนนั้นไป หาร ด้วย 9 เหลือเศษเท่าใดให้นำไปอ่านคำทำนายตั้งแต่หมายเลข 1 – 9   ถ้าหารแล้วลงตัว หมายความว่าเป็น เศษ 9  นั่นเอง ตัวอย่าง   หมายเลขโทรศัพท์บ้าน   02-1234567  0+2+1+2+3+4+5+6+7  = 30/9  =  เหลือเศษ 3 ต […]