วิธีแก้ไขดาวเสวยอายุ

– ในตำราสายมอญโบราณ คือ บุคคลทุกคนที่เริ่มเกิดมาลืมตาดูโลกจะมี เทวดา เข้ามาดูแล ซึ่งเราเรียกว่าเทวดาเสวยอายุ ซึ่งเทวดาที่เสวยอายุนี้จะอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น 8 องค์ ด้วยกันคือ พระอาทิตย์เทวา , พระจันทร์เทวา , พระอังคารเทวา , พระพุธเทวา , พระเสาร์เทวา , พระพฤหัสเทวา , พระราหูเทวา , พระศุกร์เทวา – โดยเทวดาแต่ละองค์จะผันเปลี่ยนหมุนกันเข้าดูแลวิถีชีวิตของแต่ละบุคคล โดยเทวดาองค์แรกที่ […]

วิธีการหาดาวเสวยอายุ

เกิดวันอาทิตย์ เกิดวันจันทร์ เกิดวันอังคาร เกิดวันพุธ (กลางวัน) อายุ  (ปี) ดาวเสวยอายุ อายุ  (ปี) ดาวเสวยอายุ อายุ  (ปี) ดาวเสวยอายุ อายุ  (ปี) ดาวเสวยอายุ 0-2 อาทิตย์ 0-5 จันทร์ 0-2.8 อังคาร 0-5.8 พุธ 3-4 ศุกร์ 6-10 อาทิตย์ 2.8-5.4 จันทร์ 5.8-11.4 อังคาร 5-6 ราหู 11-15 ศุกร์ 5.4-8 อาทิตย์ 11.4-17 จันทร์ 7-11 จันทร์ 16-17.8 อังคาร 9-13.8 พุธ 18-20.4 เสาร์ 12-16 อาทิตย์ 17.8-20. […]

คำแปลของเทวดาที่เสวยอายุ

พระอาทิตย์ เทวา ผู้หลักผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ มักจะเข้าใจเราผิด มองเราเป็นศัตรู ระมัดระวังเรื่อง คดีความ ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล และสูญเสียผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือ ในด้านความรัก ระวังจะไปยุ่งกับคนมีเจ้าของแล้วกลายเป็น ชู้ ไป มีความคิดไม่อยากอยู่กับบ้าน อยากย้าย หรือ หนีไปอยู่ที่อื่น พระจันทร์ เทวา  คนที่เคยคิดเป็นศัตรู จะเข้าใจเรา กลับมาเป็นมิตรกัน จะมีบ้านช่องที่อยู่อาศัยใหม่ ประสบ […]

บทสวดไหว้ครูของชมรมศึกษาโหราศาสตร์และจิต

                   นะโม  3 จบ โอม—ตะริ—สิงโห สัตตะ––นาโค ปัญจะ—พี—สะนุ จะ—ตุ—ราชา ชะ––วะ––ชะ––รา ปัญจะ––อิน—ทรา เอ—กะ—ยัก—ขา นะ—วะ—เท—วา ปัญจะ––พรหมมา ทะ––เว––รา–&#8 […]